• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 25/07/2024
π.χ., 25/07/2024
π.χ., 25/07/2024
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
71 80 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ334Β-334Γ της Π.Ε. Λυκότρυπα σύμφωνα με το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση Δανιηλίδης & Φερεντίνου) Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ334Β-334Γ της Π.Ε. Λυκότρυπα σύμφωνα με το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση Δανιηλίδης & Φερεντίνου) PDF icon 80. ΑΡΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΙΗΣΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ ΟΤ 334Β - 334Γ - ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ + ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ (Ρ0ΩΥΩΨ8-4Ρ5).pdf
72 79 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή της συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας του κ. Νικολαίδη Χρήστου του Ιωάννη με Κ.Α. 3960015 στά Ο.Τ. 2938 & 2937 της Π.Ε. “Μ. Σχοίνα Α΄”, που ανέρχεται στο ποσό των 9.757.04 €. Αποδοχή της συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας του κ. Νικολαίδη Χρήστου του Ιωάννη με Κ.Α. 3960015 στά Ο.Τ. 2938 & 2937 της Π.Ε. “Μ. Σχοίνα Α΄”, που ανέρχεται στο ποσό των 9.757.04 €. PDF icon 79. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ -Μ ΣΧΟΙΝΑ Α (9Υ6ΗΩΨ8-Χ2Ω).pdf
73 78 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, συνιδιοκτησίας κ.κ. Χάλαρη Άννας - Χατζηνιά & Χάλαρη Αικατερίνης με Κ.Α. 3816005 στο Ο.Τ. 2717 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ ( Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, συνιδιοκτησίας κ.κ. Χάλαρη Άννας - Χατζηνιά & Χάλαρη Αικατερίνης με Κ.Α. 3816005 στο Ο.Τ. 2717 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ (=20,00 τ.μ. Χ 200,00€/τ.μ.) PDF icon 78. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΑΛΑΡΗ -Μ ΣΧΟΙΝΑ Α (ΩΧ5ΡΩΨ8-ΕΨΦ).pdf
74 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Παπαπαναγιώτου Σταύρου, Παπαπαναγιώτου Αγγελικής, Παπαπαναγιώτου Ευδοξίας & Παπαπαναγιώτου Ευανθίας με Κ.Α. 281111 στο Ο.Τ. ΚΧ Γ1527 της Π.Ε. Λαθέα Α του Δή Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Παπαπαναγιώτου Σταύρου, Παπαπαναγιώτου Αγγελικής, Παπαπαναγιώτου Ευδοξίας & Παπαπαναγιώτου Ευανθίας με Κ.Α. 281111 στο Ο.Τ. ΚΧ Γ1527 της Π.Ε. Λαθέα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 31.540,59 € (=152,37 τ.μ. Χ 207.00 €/τ.μ.) PDF icon 77. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΛΑΘΕΑ Α (ΡΟΟΗΩΨ8-6ΨΡ).pdf
75 76 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης δύο απαλλοτριώμενων ακινήτων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Ντέρα Χρυσούλας & Ντέρα Αικατερίνης με Κ.Α. 153010 & 153011 στο Ο.Τ. 229 (Γ1288) της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης δύο απαλλοτριώμενων ακινήτων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Ντέρα Χρυσούλας & Ντέρα Αικατερίνης με Κ.Α. 153010 & 153011 στο Ο.Τ. 229 (Γ1288) της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.519,40€ (=10,70 τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.) PDF icon 76. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΤΕΡΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ (6ΤΠΕΩΨ8-1Ε7).pdf
76 75 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. Διαμάντη Σοφίας με Κ.Α. 341120 στο Ο.Τ. Γ2236 της Π.Ε. Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 2.797,92 € (=24,12 τ.μ. Χ 116,00 €/τ.μ.) Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. Διαμάντη Σοφίας με Κ.Α. 341120 στο Ο.Τ. Γ2236 της Π.Ε. Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 2.797,92 € (=24,12 τ.μ. Χ 116,00 €/τ.μ.) PDF icon 75. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΜΠΟΣΚΙΖΑ (Ω2ΧΟΩΨ8-0ΑΦ).pdf
77 74 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας Χριστοφιλοπούλου Κωστούλας με Κ.Α. 290805 στο Ο.Τ. 1955 της Π.Ε. Χαραυγή Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 8485,26€ (=47,67 τ.μ. Χ 178€/τ.μ.) Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας Χριστοφιλοπούλου Κωστούλας με Κ.Α. 290805 στο Ο.Τ. 1955 της Π.Ε. Χαραυγή Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 8485,26€ (=47,67 τ.μ. Χ 178€/τ.μ.) PDF icon 74. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΗ Β (ΨΙΓΙΩΨ8-Π7Ζ).pdf
78 73 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας Μούρτζινου Ελένης με Κ.Α. 341267 μεταξύ των ΟΤ 2221- ΟΤ2238 της Π.Ε. Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 2955,68€ (=25,48 τ.μ. Χ 116€/τ.μ Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας Μούρτζινου Ελένης με Κ.Α. 341267 μεταξύ των ΟΤ 2221- ΟΤ2238 της Π.Ε. Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 2955,68€ (=25,48 τ.μ. Χ 116€/τ.μ.) PDF icon 73. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ - ΜΠΟΣΚΙΖΑ (ΨΤΣΘΩΨ8-Χ32).pdf
79 72 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. Γιαννοπούλου Ισμήνης με Κ.Α. 136219 στο Ο.Τ. 2541 της Π.Ε. Πύργουθι του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 1727,49€ (=11,2 τ.μ. Χ 154,24€/τ.μ.) Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κας. Γιαννοπούλου Ισμήνης με Κ.Α. 136219 στο Ο.Τ. 2541 της Π.Ε. Πύργουθι του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 1727,49€ (=11,2 τ.μ. Χ 154,24€/τ.μ.) PDF icon 72. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ (6ΩΒΝΩΨ8-ΦΑΔ).pdf
80 71 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Πρόταση για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5τ (Φορτηγά & Λεωφορεία) από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης και κυκλοφοριακή εκτροπή αυτών δια μέσου του οικισμού «ΦΛΟΓΑ» Πρόταση για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5τ (Φορτηγά & Λεωφορεία) από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης και κυκλοφοριακή εκτροπή αυτών δια μέσου του οικισμού «ΦΛΟΓΑ» PDF icon 71. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΥΛΕΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ (Ρ9ΒΕΩΨ8-ΞΤΨ).pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ