• 213-2072300-2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Οργανόγραμμα του Δήμου Αχαρνών όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας - ΟΕΥ (ΦΕΚ 1485/19-06-2013, Τεύχος Β) έχει ως εξής :

Σχετικά Αρχεία:

Νέος Οργανισμός  Εσωτερικής Υπηρεσίας - ΟΕΥ (ΦΕΚ 1485/19-06-2013, Τεύχος Β)

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών - ΦΕΚ Β 689/28-02-2019

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ