• 213-2072300-2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Η Δομή είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι η δωρεάν παροχή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε άπορους, και αναξιοπαθούντες, μετανάστες, αστέγους που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, που διαμένουν στο Δήμο Αχαρνών, ύστερα από έγγραφο αίτημά τους και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα/νοικοκυριά, με κύρια κατοικία- στο Δήμο Αχαρνών (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών ή ομογενών, που είναι άνεργοι, ανασφάλιστοι, άστεγοι, άτομα με ειδικές ανάγκες έγκυες, ανήλικα τέκνα, οι οποίοι βάσει κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοιν. Εισοδήματος Αλληλεγύησς και του ΤΕΒΑ) καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών
 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•    Υποδοχή ωφελούμενων, καταγραφή των αναγκών τους
•    Παραπομπή ανάλογα με τις ανάγκες τους σε αντίστοιχες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.
•    Συμβουλευτική Υποστήριξη από Κοινωνική Λειτουργό.
•    Παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενους δικαιούχους.
•    Σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και άλλους φορείς διοργανώνονται κοινωνικές δράσεις προκειμένου να στηριχτούν οι ευάλωτες οικογένειες.
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΟΜΗΣ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται από έμπειρο Επιστημονικό προσωπικό, το οποίο παρέχει καθημερινά με μεγάλη φροντίδα, ποιοτικές υπηρεσίες σε ευπαθείς οικογένειες του Δήμου μας.
•    Κοινωνική Λειτουργό
•    Φαρμακοποιό

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη.

Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου (Εμπορικό Κέντρο Προφήτη Ηλία)

Τηλέφωνο: 2102464831

Ώρες Λειτουργίας:08:00-16:00

 

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ