• 213-2072300-2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου αφορούν στην προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης μας, στον εξωραϊσμό και την συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (πλατείες, παιδικές χαρές, νησίδες κλπ ) στην μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης αλλά και στην εφαρμογή μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου  παρακολουθεί  την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν στην προστασία του Περιαστικού Δάσους και δασικών περιοχών στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, υλοποιώντας ταυτόχρονα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών για την γνώση και προστασία του περιβάλλοντος με διάφορες μορφές εκδηλώσεων.

Επιπλέον, λαμβάνει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς και μέτρα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων καθώς και των στερεών αποβλήτων με σκοπό την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου. Όσον αφορά στην συντήρηση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Καλλικρατικού Δήμου Αχαρνών και Θρακομακεδόνων, στις αρμοδιότητες της διεύθυνσης περιλαμβάνονται  η μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για την διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου (φύτευση, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ) με τα κατάλληλα συνεργεία της Διεύθυνσης μας.

 

2023:Ανάρτηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ 2023/1706 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 όσον αφορά τους καταλόγους των φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στην Xylella fastidiosa-ΕΔΩ

2023: Ανάρτηση σχετικά με την Εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Spodoptera frugiperda, για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο (αφορά και σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής)- ΕΔΩ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ