• 213-2072300-2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, πολιτικών ισότητας των φύλων,  για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους του Δήμου μας.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και σχετικών δράσεων, έχουν ως απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών μεριμνούν για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες  τόσο της κοινωνικής  όσο και της  οικονομικής κρίσης, βοηθώντας τους στην ομαλή επανένταξη και επανασύνδεση με το κοινωνικό σύνολο.

Στη  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσεται το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά, μια διευρυμένη δομή κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες με σκοπό  την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Τα τέσσερα τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής είναι:

-Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
-Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
-Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
-Τμήμα Βοήθειας Στο Σπίτι

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020», σας γνωστοποιεί ό,τι ξεκινά η διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων για ένταξη νέων ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2128098292-  210 2463543

koinpantopolio@acharnes.gr

Δικαιολογητικά

Αίτηση Ένταξης

Δικαιολογητικά & Κριτήρια Ένταξης

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
1 19-05-2023 10:17:28 Ανακοίνωση για τα επιδόματα που χορηγούνται από τον Δήμο Αχαρνών
2 14-02-2023 09:48:13 Νέο e-mail Ψυχολόγων για αιτήματα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης από το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) του Δήμου Αχαρνών. Οι δημότες και ωφελούμενοι του προγράμματος του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) που ενδιαφέρονται για τις συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες από την ομάδα των ψυχολόγων του κ. Αικατερίνη Μέγα, κ. Λεωνίδα Παλίλη και κ. Ιουλία Μεσσήνη, μπορούν πλέον να επικοινωνούν και στο εξής e-mail : psykentrokoinotitas@acharnes.gr.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ