• 213-2072300-2

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας;

Το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά είναι μια νέα διευρυμένη δομή κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Αποτελεί το πρώτο σημείο υποδοχής κι εξυπηρέτησης των πολιτών και το μέσο διασύνδεσής τους με όλους τους φορείς, δομές, υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται σε τοπικό, περιφερειακό κι εθνικό επίπεδο. Λειτουργεί υποστηρικτικά, επικουρικά και συμπληρωματικά με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών, η οποία και το εποπτεύει.

Σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ποιές είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας;
Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρεις (3) κεντρικούς άξονες :
• Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
• Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και ∆ομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
• Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά;
Ωφελούμενοι της δομής είναι πολίτες που κατοικούν στον ∆ήμο Αχαρνών και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Που βρίσκεται το Κέντρο Κοινότητας και από ποιους στελεχώνεται;
Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Ρομά συστεγάζονται με τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής στο ισόγειο του 1ου κτηρίου επί της οδού Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα στο Δήμο Αχαρνών και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 έως 16.00. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτελούμενο από Κοινωνικό Λειτουργό, Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγο, Διαμεσολαβητή, Παιδαγωγό, Επισκέπτρια Υγείας, Διοικητικό Υπάλληλο και Νοσηλεύτρια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Ε.Α.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΕΝΟΙΚΙΟΥ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Ε.Α.)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας Κέντρου Κοινότητας :
Δ/νση : Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα Αχαρνές
Τηλ. Προϊσταμένης : 2132123111
Τηλ.:2132123104 / 2132123112
2132123114 -115 / 2132123120
Email: kentrokoinotitas@acharnes.g

Σε μορφή pdf : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ

 

Σε μορφή pdf : ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1

Σε μορφή pdf : ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2

 

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ