• 213-2072300-2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως κύρια ευθύνη την Πολιτική Προστασία και την επέμβαση του Δήμου σε περιπτώσεις θεομηνιών, φυσικών καταστροφών κλπ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εντάσσονται η οργάνωση και η εκπαίδευση του εργατοτεχνικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων περιστατικών, ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας της περιοχής , η εφαρμογή των αντίστοιχων προγραμμάτων και ο προγραμματισμός και η εκπόνηση μελετών προμηθειών υλικών και απαραίτητου εξοπλισμού.

Επιπλέον, βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων μεριμνά και για τον συντονισμό της κινητοποίησης όλων των εμπλεκομένων (τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών) υπηρεσιών του Δήμου , μετά του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία και μέσα) για την άμεση παρέμβαση του Δήμου σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, σφοδρές χιονοπτώσεις και όλες εν γένει τις θεομηνίες) που απειλούν τη ζωή, ασφάλεια και περιουσία του κοινωνικού συνόλου της πόλης, πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες , σε εφαρμογή των σχετικών Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών.

Επιπλέον, εισηγείται προτάσεις βελτίωσης της αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων και θεομηνιών  και τηρεί αρχείο εκτάκτων επικινδύνων περιστατικών, θεομηνιών και φυσικών καταστροφών που πλήττουν την πόλη, αιτημάτων πολιτών για βοήθεια και πόρων που διατίθενται κατά περίπτωση (ανθρώπινο δυναμικό, μέσα, υλικά κλπ).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2024

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ