• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 27/03/2023
π.χ., 27/03/2023
π.χ., 27/03/2023
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
21 25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αχαρνών.» Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αχαρνών.» PDF icon 25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΦΗΟ (ΩΘΤΧΩΨ8-ΓΚ9).pdf
22 24 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών PDF icon 24. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 21ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΨΑ0ΒΩΨ8-ΦΓΚ).pdf
23 23 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών PDF icon 23. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Ψ8ΕΓΩΨ8-ΙΑ3).pdf
24 22 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών Διαπίστωση ανάγκης μίσθωσης νέου ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών PDF icon 22. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (6ΖΔΔΩΨ8-6ΣΥ).pdf
25 21 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση ή μη σημείων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, κατόπιν των: α) του υπ’ αριθμ. 3/2021 πρακτικού της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων και β) της αρ. 2/2022 γνωμοδότησης Συμβουλίου Δ.Κ. Θρακομακεδόνων Έγκριση ή μη σημείων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, κατόπιν των: α) του υπ’ αριθμ. 3/2021 πρακτικού της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων και β) της αρ. 2/2022 γνωμοδότησης Συμβουλίου Δ.Κ. Θρακομακεδόνων PDF icon 21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΘΡΑΚΝΕΣ (Ψ2ΕΙΩΨ8-Ι3Ζ).pdf
26 20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων PDF icon 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Ο.Ε. 1.2022 (96Ν3ΩΨ8-ΓΛ5).pdf
27 19 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11/19-11-2021 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11/19-11-2021 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα PDF icon 19. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 11.2022 Ο.Ε. Κ+Ν ΤΟΜΕΑ (9Ι53ΩΨ8-ΤΙΑ).pdf
28 18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων PDF icon 18. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΑΚ.ΝΩΝ (ΨΩΩΠΩΨ8-ΔΝΩ).pdf
29 17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ PDF icon 17. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΜΕΑ ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ (91ΑΛΩΨ8-ΒΣΨ).pdf
30 16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε κτίρια κοινωνικών δομών της ΔΗ.Κ.Ε.Α Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε κτίρια κοινωνικών δομών της ΔΗ.Κ.Ε.Α PDF icon 16. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΗΚΕΑ (ΨΤΤΛΩΨ8-7Δ9).pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ