• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 30/03/2023
π.χ., 30/03/2023
π.χ., 30/03/2023
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
61 86 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ» Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ» PDF icon 86. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ (66ΩΖΩΨ8-ΓΥΘ).pdf, PDF icon 86. συνημμενα σχεδια ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ.pdf
62 85 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ PDF icon 85. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΜΕΑ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (91Ρ5ΩΨ8-ΓΕΨ).pdf
63 84 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΤΟΝΗ ΕΛΕΝΗ Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΤΟΝΗ ΕΛΕΝΗ PDF icon 84. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΜΕΑ - ΤΟΝΗ (ΨΝ6ΥΩΨ8-9Ο8).pdf
64 83 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου & Καράμπελα Αναστασίου με Κ.Α. 301776 στο Ο.Τ. Γ72 της Π.Ε. Λαθέα Β (ΖΕΠ) του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.568,49 € (= Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου & Καράμπελα Αναστασίου με Κ.Α. 301776 στο Ο.Τ. Γ72 της Π.Ε. Λαθέα Β (ΖΕΠ) του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.568,49 € (=22,07 τ.μ. Χ 207,00 €/τ.μ.) PDF icon 83. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΑΘΕΑ Β ΖΕΠ (Ω5ΡΣΩΨ8-ΒΓ8).pdf
65 82 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/02-02-2021 πρακτικό της Τριμελούς επιτροπής κοπής δέντρων του Βόρειου τομέα. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/02-02-2021 πρακτικό της Τριμελούς επιτροπής κοπής δέντρων του Βόρειου τομέα. PDF icon 82. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΡ. 1.2021 ΘΡΑΚΟΜ (670ΔΩΨ8-ΖΛΙ).pdf
66 81 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8/01-09-2021πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8/01-09-2021πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα PDF icon 81. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΡ. 8.2021 (ΨΨΥΚΩΨ8-ΖΒΤ).pdf
67 11 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 06/10/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡ 11_2021 ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8/01-09-2021 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα" PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 6ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-1.pdf
68 80 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ334Β-334Γ της Π.Ε. Λυκότρυπα σύμφωνα με το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση Δανιηλίδης & Φερεντίνου) Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ334Β-334Γ της Π.Ε. Λυκότρυπα σύμφωνα με το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση Δανιηλίδης & Φερεντίνου) PDF icon 80. ΑΡΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΙΗΣΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ ΟΤ 334Β - 334Γ - ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ + ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ (Ρ0ΩΥΩΨ8-4Ρ5).pdf
69 79 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή της συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας του κ. Νικολαίδη Χρήστου του Ιωάννη με Κ.Α. 3960015 στά Ο.Τ. 2938 & 2937 της Π.Ε. “Μ. Σχοίνα Α΄”, που ανέρχεται στο ποσό των 9.757.04 €. Αποδοχή της συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας του κ. Νικολαίδη Χρήστου του Ιωάννη με Κ.Α. 3960015 στά Ο.Τ. 2938 & 2937 της Π.Ε. “Μ. Σχοίνα Α΄”, που ανέρχεται στο ποσό των 9.757.04 €. PDF icon 79. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ -Μ ΣΧΟΙΝΑ Α (9Υ6ΗΩΨ8-Χ2Ω).pdf
70 78 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, συνιδιοκτησίας κ.κ. Χάλαρη Άννας - Χατζηνιά & Χάλαρη Αικατερίνης με Κ.Α. 3816005 στο Ο.Τ. 2717 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ ( Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, συνιδιοκτησίας κ.κ. Χάλαρη Άννας - Χατζηνιά & Χάλαρη Αικατερίνης με Κ.Α. 3816005 στο Ο.Τ. 2717 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ (=20,00 τ.μ. Χ 200,00€/τ.μ.) PDF icon 78. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΑΛΑΡΗ -Μ ΣΧΟΙΝΑ Α (ΩΧ5ΡΩΨ8-ΕΨΦ).pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ