• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
101 22-03-2022 10:41:13 Ορθή επανάληψη.Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022 Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι το Πυροσβεστικό Σώμα με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 10/17-03-2022, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη πρόσληψη πεντακοσίων (500) ιδιωτών, ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού επταετούς (7ετους) θητείας, στο Πυροσβεστικό Σώμα ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). ως κατωτέρω: . Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό 440 άτομα . Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι - Δασοπόνοι) 60 άτομα Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
102 21-03-2022 09:13:34 Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022 Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι το Πυροσβεστικό Σώμα με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 10/17-03-2022, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη πρόσληψη πεντακοσίων (500) ιδιωτών, ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού επταετούς (7ετους) θητείας, στο Πυροσβεστικό Σώμα ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). ως κατωτέρω: . Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό 440 άτομα . Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι - Δασοπόνοι) 60 άτομα Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ.doc
103 16-03-2022 10:25:56 Ανακοίνωση για πρόσληψη Μηχανολόγου Μηχανικού στην εταιρεία Αντώνης Π. Λιτσάκης & ΣΙΑ Ε.Ε Η εταιρεία Αντώνης Π. Λιτσάκης & ΣΙΑ Ε.Ε ζητά να προσλάβει για το υποκατάστημα που θα λειτουργήσει σύντομα στο Δήμο Αχαρνών, Μηχανολόγο Μηχανικό με πλήρη απασχόληση Microsoft Office document icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΤΣΑΚΗΣ.doc
104 16-03-2022 10:03:38 Πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Η Α.Α.Δ.Ε με την προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 9/25-02-2022) προκηρύσσει την πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό ως κατωτέρω: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πεντακόσιες σαράντα έξι (546) θέσεις. Κλάδων: ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Τελωνειακών. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες τρεις (203) θέσεις. Κλάδων: ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τελωνειακών. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εβδομήντα τρεις (73) θέσεις.Κλάδου: ΔΕ Τελωνειακών. Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΑΔΕ ΓΙΑ 822 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.doc
105 15-03-2022 11:13:35 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ Προκήρυξη Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς) για προσλήψεις προσωπικού ΣΟΧ Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΟΧ ΣΕ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.doc
106 09-03-2022 15:00:23 Προκήρυξη Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την προκήρυξη 2Κ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 8/23-02-2022) πρόκειται να προσλάβει με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τρείς (473) θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.doc
107 03-03-2022 11:59:04 Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Ταμιών & Υπαλλήλων / Έκδοσης Εισιτηρίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , με την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΟΗ469ΗΤΟ – ΧΟΕ) πρόκειται να προσλάβει εποχικό προσωπικό, συνολικά δώδεκα (12) άτομα, κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) με ειδικότητα ΤΕ Ταμίες και υπαλλήλους έκδοσης εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες),για την κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 07 Μαρτίου 2022. Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΟΧ ΤΑΜΙΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ.doc
108 24-02-2022 14:07:04 Προκήρυξη Δήμου Πειραιά για σύναψη μίσθωσης έργου με καθηγητές μουσικής Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πειραιά με τη με αρ. πρωτ. 285/2022 προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9ΛΕΟΚ58 - ΝΔΗ) πρόκειται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά σαράντα (40) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.),που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:«Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση ) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι, καθώς και συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12) Microsoft Office document icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.doc
109 24-02-2022 14:04:30 Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού Το Υπουργείο Τουρισμού, με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 7/16-02-2022 πρόκειται να προσλάβει με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.doc
110 21-02-2022 11:20:55 Πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ για συνολικά 25.000 άτομα Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας. Microsoft Office document icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022.doc

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ