• 213-2072300-2

Ανακοίνωση Δήμου Διονύσου για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ).

Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Διονύσου πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τέσσερα (24) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα αριθμού ατόμων:

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ ́ή C κατηγορίας (Με ψηφιακό ταχογράφο)], τέσσερα (4) άτομα
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (A ́ειδικότητας), τέσσερα (4) άτομα
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, δυο (2) άτομα
ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου), οκτώ (8) άτομα
ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης, έξι (6) άτομα

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ