• 213-2072300-2

Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα οικονομικής επιστήμης


Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα οικονομικής επιστήμης


Ο Δήμαρχος Αχαρνών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα οικονομικής επιστήμης,λογιστικής και χρηματοοικονομική. Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ