• 213-2072300-2

Τριμελής επιτροπή διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή ενός (1) υποψηφίου σε θέση καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών


Τριμελής επιτροπή διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή ενός (1) υποψηφίου σε θέση καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών


Με την 799/2023 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού ορίζεται τριμελής επιτροπή διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή ενός (1) υποψηφίου σε θέση καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών, της με αρ. πρωτ. 81947/03-08-2023 Ανακοίνωση Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν εξήντα εννέα (169) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αχαρνών , έπειτα από την απόλυτη ισοβαθμία των επόμενων υποψηφίων (175η και 176η θέση) του με αρ. πρωτ. 88961/01-09-2023 τελικού πίνακα επιτυχόντων – προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης.

α) Πρόεδρος: κ. Κωφός Δημήτριος του Γρηγορίου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού.
β) Μέλος: κ. Δουλάμη Φωτεινή, Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού.
γ) Μέλος: κ. Θραψανιώτου Βάγια, μόνιμη υπάλληλος, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
Γραμματέας: κ. Αντώνιος Σπανάκης, ΙΔΑΧ υπάλληλος, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.


Η δημόσια κλήρωση θα διεξαχθεί στο 2ο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αχαρνών (επί της οδού Αθαν.
Μπόσδα) στις 3/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , στο γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου
Δυναμικού, κ. Δημήτριου Κωφού του Γρηγορίου, στο Ισόγειο, παρουσία των ενδιαφερομένων 2 υποψηφίων (θέσεων 175 κ΄176),
των τριών μελών της Επιτροπής και του Γραμματέα.
 

Εδώ η Απόφαση


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ