• 213-2072300-2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλαχόντες στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του ΚΔΗΦ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλαχόντες στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του ΚΔΗΦ


O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ “S.O.S.”, ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 1078/Β/96), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»,
λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ “SOS” ΕΣΠΑ 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003879 και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:
Άτομα με αυτισμό και νοητική υστέρηση (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την Παροχή Υπηρεσιών Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ “S.O.S.”, με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ S.O.S.», που βρίσκεται στην οδό Μπουκαμβίλιας 4, Αχαρναί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ