• 213-2072300-2

Πρόσκληση Διακομματικής για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου


Πρόσκληση Διακομματικής για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου


Προσκαλούνται οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου 2ος Όροφος στις 25/4/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 17409/23.2.2024 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ0ΟΦ46ΜΤΛ6-Κ0Μ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024,για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ