• 213-2072300-2

Παράταση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο "Ελένη Σαχσανίδη"


Παράταση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο "Ελένη Σαχσανίδη"


Ο Αντιδήμαρχος  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γεώργιος Πετάκος και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020», σας γνωστοποιούν ότι δόθηκε παράταση στη διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων για ένταξη νέων ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών « Ελένη Σασχανίδη».

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να προσέλθουν από τις  1/11/2022 έως και τις 11/11/2022 κατά τις ώρες 09:00 - 14:00 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει στις Εργατικές Κατοικίες στην περιοχή του Προφήτη Ηλία του Δήμου Αχαρνών, επί των οδών Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου προκειμένου να καταθέσουν  τη σχετική αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία:

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση Ένταξης

Δικαιολογητικά και Κριτήρια Ένταξης


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ