• 213-2072300-2

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι επιμορφώσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος UpCare σε επαγγελματίες υγείας του Δήμου Αχαρνών


Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι επιμορφώσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος UpCare σε επαγγελματίες υγείας του Δήμου Αχαρνών


Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν όλες οι επιμορφώσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος UpCare σε επαγγελματίες υγείας (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.ά.) του δήμου Αχαρνών. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα UpCare με τίτλο "Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως μέτρο Πρόληψης της έμφυλης βίας" είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και ο Δήμος Αχαρνών είναι επίσημος εταίρος. Οι άλλοι εταίροι είναι οι Ethos HUB, Ορίζοντας: Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Fundación MUSOL.

Το UpCare μέσα από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 50 ωρών (10 επιμορφώσεις) δίνει την ευκαιρία στους επαγγελματίες υγείας του Δήμου μας να επιμορφωθούν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους, και κυρίως εκείνες οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και ανθεκτικότητα στην καθημερινή αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας. Περαιτέρω αποτελεί μια ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης σε νομικά και ψυχολογικά θέματα που αφορούν την έμφυλη βία. Το ίδιο πρόγραμμα θα εκπονηθεί και στην Ισπανία στην περιοχή της Valencia.

Η πρώτη επιμόρφωση με θέμα “Εισαγωγή: Τι είναι το πρόγραμμα UpCare. Βασικά στοιχεία Αξιολογικού Μοντέλου Προαγωγής Υγείας (χορήγηση ερωτηματολογίων).” και εισηγήτρια τη Σοφία Δρόσου - Ψυχολόγο, πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου υπό τον συντονισμό του Ethos HUB. Μέσω του αξιολογικού μοντέλου αποκαλύπτονται τα εμπόδια με τα οποία έρχεται αντιμέτωπο το άτομο καθώς και οι αποτελεσματικές στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει  για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσκολίες της ζωής,  για να πετύχει τους στόχους του και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Εξηγήθηκε εκτενως η θεωρητική βάση του μοντέλου καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται πρακτικά τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή ως μέσο ψυχικής ενδυνάμωσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκαν ερωτηματολόγια DPQ, Cope καθώς και άτυπα εργαλεια  για την ανίχνευση στερεοτύπων.

Η δεύτερη επιμόρφωση με θέμα “Νομικό και δεοντολογικό πλαίσιο στα περιστατικά έμφυλης βίας.” και εισηγητές τους Σοφία Χριστίνα Μπαράκου - Αρχιφύλακα Τ. Αχαρνών και Μιχαήλ Λώλη - Αξιωματικό Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου υπό τον συντονισμό του Ethos HUB. Σκοπός είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και των τοπικών φορέων για τη προστασία θυμάτων έμφυλης βίας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως ΛΟΑΤΚΙ, Ρομά, Αλλοδαποί, ανήλικοι, ανάπηροι. Αναλύθηκε εκτενώς το νόημα της βίας και επιμέρους της έμφυλης βίας. Έγινε πλήρης αναφορά στις ιδιαιτερότητες των ευάλωτων ομάδων, τι τις χαρακτηρίζει ευάλωτες και πώς μπορεί να γίνει ενσωμάτωση με τον υπόλοιπο πληθυσμό ώστε να μη γίνεται περιθωριοποίηση. Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία  επιμόρφωσης σε νομικά θέματα συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο για περιστατικά που αφορούν την έμφυλη βία και ρατσιστική βία.

Η τρίτη επιμόρφωση με θέμα “Ενδοοικογενειακή Βία Γένους Θηλυκού. Εισαγωγή σε Έννοιες και Προσεγγίσεις. Θεωρητικό Πλαίσιο Υπό το πρίσμα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.” και εισηγήτρια την Αγγελοπούλου Γεωργία - Ψυχολόγο, πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου υπό τον συντονισμό του Ορίζοντα: Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Με εκκίνηση κομβικά άρθρα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (2014) την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα συζητήσαμε για το τι συνιστά ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση και παραμέληση παιδιών, πώς προσεγγίζουμε και δρούμε υποστηρικτικά σε παιδιά - μάρτυρες. Επιπλέον, συζητήσαμε, διαφωνήσαμε και αναρωτηθήκαμε σε ένα case study που δόθηκε από την κ. Αγγελοπουλου Γεωργία.

Η τέταρτη επιμόρφωση με θέμα “Η έννοια της διαφορετικότητας ως βασικό αίτιο στις εκφάνσεις έμφυλης βίας.” και εισηγητή τον Σταμάτη Παρασκευά - Ψυχολόγο, πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου υπό τον συντονισμό του Ethos HUB. Η ποικιλότητα και διαφορετικότητα στην προσέγγιση της έμφυλης βίας ήταν το θέμα της επιμόρφωσης υπό τα πρίσματα της διαθεματικότητας, ΛΟΑΤΚΙ+ και της ανθεκτικότητας (ψυχικής και κοινωνικής). Υπήρξε εκτενής διάλογος και αναστοχασμος ως προς την αναγνώριση της θέσης εξουσίας του/της ειδικού/ής απέναντι σε λήπτες/λήπτριες κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και τη ψυχολογιοποίηση του κοινωνικού ζητήματος της βίας.

Η πέμπτη επιμόρφωση με θέμα “Συνέπειες της έμφυλης βίας – Διαχείριση Τραύματος – Τεχνικές Διαχείρισης Κρίσεων.” και εισηγήτρια τη Σοφία Δρόσου - Ψυχολόγο, πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου υπό τον συντονισμό του Ethos HUB. Συζητήθηκαν εκτενώς οι συνέπειες της έμφυλης βίας τόσο σωματικά όσο και ψυχικά στο άτομο. Τα περιστατικά έμφυλης βίας αφήνουν τραυματικό αποτύπωμα στο άτομο. Πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση των τραυματικών καταστάσεων των θυμάτων και εκπαίδευση στην διαχείριση τραύματος κατά την πρώτη επαφή των επαγγελματιών υγείας με τα θύματα. Η μετατραυματική ανάπτυξη είναι ένα ταξίδι αποκατάστασης και αυτογνωσίας. Ακολούθησε εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης κρίσεων βασισμένων στο αξιολογικό μοντέλο. Μετά το θεωρητικό κομμάτι της επιμόρφωσης ακολούθησε βιωματική άσκηση εμπέδωσης των συνεπειών του τραύματος στο άτομο.

Η έκτη επιμόρφωση με θέμα “Δεξιότητες Συμβουλευτικής – Βασικές Αρχές Ανάλυσης παιδικού σχεδίου.” και εισηγήτρια τη Σοφία Δρόσου - Ψυχολόγο, πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου υπό τον συντονισμό του Ethos HUB. Η επιμόρφωση αυτή αφορά τις δεξιότητες της συμβουλευτικής διαδικασίας και ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας. Εντοπίστηκαν και συζητήθηκαν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους να ασκήσουν συμβουλευτική στα πλαίσια της δεοντολογίας και των ηθικών αξιών ώστε να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα καθοδήγησης. Αναλύθηκαν οι βασικές αξίες και οι αξονες της συμβουλευτικής διαδικασίας βασισμένη στο αξιολογικό μοντέλο. Προσδιορίστηκαν πρακτικές ώστε να μη φτάνει ο επαγγελματίας υγείας στα όρια της εξάντλησης (burnout) από την παροχή βοήθειας καθώς και τα συναισθήματα ματαίωσης ενός θεραπευτή όταν κάτι στη θεραπευτική διαδικασία δεν πηγαίνει καλά. Ακολούθησε η ανάλυση παιδικού σχεδίου ως μέσο ένδειξης φαινομένων στερεοτύπων, μοντέλων ρόλων και ενδοοικογενειακής βίας. Τέλος, η επιμόρφωση έκλεισε με πρακτική άσκηση εφαρμογής ανάλυσης παιδικού σχεδίου με υλικό ιχνογραφημάτων που έγινε δωρεά στο UpCare, από νηπιαγωγείο του δήμου αχαρνών.

Η έβδομη επιμόρφωση με θέμα “Η Απομάκρυνση ως Μέσο Διαχείρισης της Ενδοοικογενειακής Βίας. Τραύμα και Διαχείριση. Καλές Πρακτικές Απομάκρυνσης.” και εισηγήτρια τη Χριστίνα Παντελάκη - Ψυχολόγο, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου υπό τον συντονισμό του Ορίζοντα: Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Συζητήθηκε εκτενώς η διαδικασία απομάκρυνσης ανηλίκων από την οικογένεια για λόγους ενδοοικογενειακής βίας. Δεύτερος άξονας ήταν η απομάκρυνση ανηλίκων ως μέσο προστασίας και απαλλαγής από στιγματισμό, από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (σχολείο, γειτονιά) και οι ψυχοσυναισθηματικές συνέπειες αυτού. Η επιμόρφωση βασίστηκε πολύ στην διαδραστική συζήτηση ανάμεσα σε ομιλητές και ωφελούμενους. Με αυτό τον τρόπο η εμπειρία των επιμορφώσεων «έδεσε» με τα θεωρητικά / ερευνητικά δεδομένα από το «χαμόγελο του παιδιού»

Η όγδοη επιμόρφωση με θέμα “Αξιολόγηση της έννοιας «εαυτός» - ταυτότητα.” και εισηγήτριες τις Σοφία Δρόσου - Ψυχολόγο και Ειρήνη Μελισσηνού – Δραματοθεραπεύτρια, πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου υπό τον συντονισμό του Ethos HUB. Η ρεαλιστική αναγνώριση της προσωπικής μας ταυτότητας, των ατομικών μας χαρακτηριστικών αποτελεί μια βασική δεξιότητα του επαγγέλματος υγείας και όχι μόνο. Οι επαγγελματίες υγείας για να μπορούν να οριοθετήσουν και να οριοθετηθούν χρειάζεται να αναγνωρίσουν και να καλλιεργήσουν θετικά χαρακτηριστικά όπως ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, ανθεκτικότητα και πολλά άλλα. Πυρηνική επιδίωξη των επαγγελμάτων υγείας είναι να προάγουν αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά με στόχο, τη προσωπική τους ανάπτυξη και υποστήριξη της ποιότητας ζωής τους. Ακολούθησε βιωματική προσέγγιση και ανάπτυξη της έννοιας θετικός εαυτός με την κα. Μελισσηνού. Συνηθίζουμε να μιλάμε στον εαυτό μας για τα αρνητικά μας και όχι τα θετικά. Ανακαλύψαμε τρόπους να έρθουμε πιο κοντά στον αυθεντικό μας εαυτό.

Η ένατη επιμόρφωση με θέμα “Αξιολόγηση της έννοιας «κόσμος».” και εισηγήτριες τις Σοφία Δρόσου - Ψυχολόγο και Ειρήνη Μελισσηνού – Δραματοθεραπεύτρια, πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου υπό τον συντονισμό του Ethos HUB. Η συνάντηση αυτή κατά το πρώτο μέρος, ήταν αφιερωμένη στην ενότητα προσωπικής ανάπτυξης «κόσμος», υπό την έννοια της προσαρμοστικότητας του ατόμου και στις δεξιότητες επικοινωνίας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Έγινε ανάλυση στις δεξιότητες ανάπτυξης ψυχικής «ανοσίας» ως μέρος της διαδικασίας βιοψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Ακολούθησαν στρατηγικές δημιουργικής διαχείρισης του πένθους, της απώλειας και των αισθημάτων απαξίωσης. Το δεύτερο μέρος ήταν δραματοποίηση σε ομαδικό επίπεδο των στρατηγικών επικοινωνίας όπου προέκυψαν βιωματικά πολλά επικοινωνιακά εμπόδια τα οποία αξιοποιήθηκαν δημιουργικά.

Η δέκατη και τελευταία επιμόρφωση με θέμα “Αξιολόγηση της έννοιας «μέλλον».” και εισηγήτριες τις Σοφία Δρόσου - Ψυχολόγο και Ειρήνη Μελισσηνού – Δραματοθεραπεύτρια, πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου υπό τον συντονισμό του Ethos HUB. Ήταν αφιερωμένη στην ενότητα «μέλλον», υπό την έννοια της δημιουργικής αξιοποίησης των δεξιοτήτων. Έγινε αναλυτική αναφορά στην ρεαλιστική αξιολόγηση των ικανοτήτων ως βασική οδό αυτοανάπτυξης. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες στην επαγγελματική ή/και προσωπική πορεία, κάθε άτομο αναπτύσσει υγιείς μηχανισμούς ωρίμανσης και οικοδομεί την ίδια του την ευτυχία. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια αισιόδοξη πρόβλεψη για το μέλλον. Ακολούθησε βιωματική προσέγγιση με στόχο την επίτευξη της αυτονομίας σε ομάδες, μέσω του soar strategy model. Τέλος, πραγματοποιήθηκε κλείσιμο της επιμόρφωσης μέσω της διαδικασίας του αναστοχασμού και αποτίμησης της διαδικασίας επιμόρφωσης.

Ακολουθεί δίωρο συνέδριο για γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Αχαρνών, κατά τα τέλη Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες σε επόμενη ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το UpCare στην ιστοσελίδα https://www.upcare.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος:

 

 

 


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ