• 213-2072300-2

Ανακοίνωση του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο


Ανακοίνωση του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο


Ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής Γεώργιος Πετάκος και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής σας ενημερώνουν  για τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής σύμφωνα με τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών ( ΦΕΚ 1485/19 – 6 – 2013) έχουν  ως ακολούθως:

Η Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, έχει στην επιμέλειά της τη Λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου που αποσκοπεί στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου.

Στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο το οποίο στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου και λειτουργεί με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής αλλά και με υπαλλήλους από πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δήμου Αχαρνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001330  παρέχονται είδη παντοπωλείου, είδη ένδυσης, υπόδησης, είδη ατομικής υγιεινής, καθαρισμού κλπ. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου μας, με κύρια κατοικία στο Δήμο Αχαρνών (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών και δικαιούχων / αιτούντων διεθνούς προστασίας), εφόσον πληρούν τα οικονομικά , εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και μετά την τροποποίηση του με αριθμ. πρωτ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 103071/21-9-2022.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν μπορούν να λαμβάνουν τρόφιμα, είδη διαβίωσης κτλ. από άλλα υλοποιημένα προγράμματα. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα απευθύνονται στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής  το προβλεπόμενο διάστημα (από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους) και θα υποβάλουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, για λογαριασμό όλου του νοικοκυριού. Στη συνέχεια οι αιτήσεις που κατατίθενται, αποστέλλονται για αξιολόγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων καθώς και για έγκριση στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτών αναρτώνται πίνακες με τους δικαιούχους και τους απορριπτέους με τους λόγους απόρριψης. 

Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συμμετέχουν  για ένα χρόνο σε τακτικές διανομές και θα λαμβάνουν με βάση τα δηλωθέντα άτομα του νοικοκυριού τους, προϊόντα βασικών αγαθών, τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας & νωπά είδη ,  είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, είδη βρεφικής ανάπτυξης καθώς και είδη ένδυσης, υπόδησης, εξοπλισμού σπιτιού και παιχνιδιών σε καλή κατάσταση από την ιματιοθήκη μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΔΗΜΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αχαρνέων Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου

ΤΚ 13671, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Ασπιώτη Βασιλική , κ. Φανή Φυσέκη

Τηλ.; 212 8098292  - 2102463543

Email: koinpantopolio@acharnes.gr


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ