• 213-2072300-2

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχών δ/ε Αχαρνών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων


Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχών δ/ε Αχαρνών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων


Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους δημότες του και όλους τους ενδιαφερόμενους πως από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Γ.Δ/ Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφασίστηκε η ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Αχαρνών, όπως αναμορφώθηκε κατά περίπτωση, συνολικής έκτασης 80.565,50 στρεμμάτων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Ως εκ τούτου καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία την 30/01/2023, ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση.


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ