• 213-2072300-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

π.χ., 28/09/2022
Νο Ημ/νία Συνεδρίασης Τίτλος Είδος Πρόσκληση Εισηγητικά Αρχεία Πίνακας Συνεδρίασης Παρατηρήσεις
1 20/09/2022 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗ PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
2 30/08/2022 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗ PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
3 22/07/2022 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗ PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
4 08/07/2022 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗ PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 PDF icon ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
5 28/06/2022 5η ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 ΕΚΤΑΚΤΗ PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 5ης ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
6 11/05/2022 4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΑΑ).pdf PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ _ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (ΑΑ).pdf
7 18/04/2022 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΑΑ).pdf PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.pdf
8 30/03/2022 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΑΑ)-1.pdf PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (ορθη).pdf
9 22/02/2022 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗ PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.pdf PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.pdf, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΕΑ_ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (ΑΑ).pdf
10 04/01/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ PDF icon επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.pdf PDF icon ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.pdf, PDF icon συνημμενο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ EVROBALKAN.pdf, PDF icon συνημμενο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ MOVERS.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ