• 213-2072300-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Νο Τίτλος Περιγραφή Σχετικά Αρχεία
11 ΣΥΜΒΑΣΗ 14773_07-02-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
12 ΣΥΜΒΑΣΗ 14182_05-02-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
13 ΣΥΜΒΑΣΗ 13772_05-02-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
14 ΣΥΜΒΑΣΗ 13228_05-02-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
15 ΣΥΜΒΑΣΗ 10683/30-01-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
16 ΣΥΜΒΑΣΗ 10681/30-01-2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
17 ΣΥΜΒΑΣΗ 10455/30-01-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΗΛΕΚΤΡΑ¨ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
18 ΣΥΜΒΑΣΗ 10406/30-01-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
19 ΣΥΜΒΑΣΗ 10289/30-01-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER-DPO) PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
20 ΣΥΜΒΑΣΗ 10241/30-01-2024 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΈΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ