• 213-2072300-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Νο Τίτλος Περιγραφή Σχετικά Αρχεία
61 ΣΥΜΒΑΣΗ 112319/15-11-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
62 ΣΥΜΒΑΣΗ 112322/15-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
63 ΣΥΜΒΑΣΗ 111706/11/11/2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
64 ΣΥΜΒΑΣΗ 111705/11-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
65 ΣΥΜΒΑΣΗ 108901/03-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
66 ΣΥΜΒΑΣΗ 108822/03-11-22 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
67 ΣΥΜΒΑΣΗ 108728/03-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Κ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
68 ΣΥΜΒΑΣΗ 108692/03-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
69 ΣΥΜΒΑΣΗ 108607/03-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
70 ΣΥΜΒΑΣΗ 108568/03-112022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ