• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΣΟΧ στο Δήμο Αθηναίων

Παρατηρήσεις

Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αθηναίων με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΑΟΩ6Μ-2 Ο1) πρόκειται να προσλάβει τριάντα πέντε (35) άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ