• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο για κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης

Παρατηρήσεις

Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο με το ΦΕΚ 1426/τεύχος β’/24-03-2022, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης, ως κατωτέρω: 1. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί/Πολιτικοί Μηχανικοί (ΠΕ) έδρα Χολαργός Αττικής , θέσεις δεκαεπτά (17). 2. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Π.Ε) έδρα Χολαργός Αττικής , θέσεις πέντε (5). 3. Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ.Ε) έδρα Χολαργός Αττικής , θέσεις επτά (7). 4. Οικονομολόγοι (ΠΕ), θέσεις τρείς (3) 5. Οικονομολόγοι/Λογιστές (Π.Ε), θέσεις δυο (2). Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 60 ετών. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων είναι τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ