• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Πειραιά

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Πειραιά με τη ΣΟΧ 4/2022 (ΑΔΑ:6ΝΕΣΩΞΥ-29Ξ) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά δεκαεννέα (19) άτομα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, ως εξής: ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ, τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ, τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Ο∆ΗΓΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ ́ ή (C) κατηγορίας και χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), δυο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γερανοφόρων – Καλαθοφόρων), δυο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ηλεκτρολογικού, οκτώ (8) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_dimos_peiraiai_soh_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ