• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Κηφισιάς

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Κηφισιάς με τη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:ΨΥΛΑΩΕΜ-Α5Υ) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τέσσερα (44) άτομα , για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, καισυγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων, ως εξής: ΔΕ, Χειριστών μηχανημάτων έργου τρία (3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας, οκτώ (8) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Υδραυλικών, τέσσερα (4) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Ηλεκτρολόγων, πέντε (5) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Οδηγών Δ’ κατηγορίας, δύο (2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, είκοσι δύο (22) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_dimos_kifisias_soh_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ