• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Αμαρουσίου

Περιγραφή

ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αμαρουσίου με τη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:ΨΒΑ5ΩΨ9-Ο6Ω) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τρία (73) άτομα , στο Δήμο Αμαρουσίου, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ως εξής: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πέντε (5) άτομα. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων), δύο (2) άτομα. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών), ένα (1) άτομο. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ, δυο (2) άτομα ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ένα (1) άτομο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, εξήντα (60) άτομα. Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ , δυο (2) άτομα
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_dimos_amaroysioy_soh_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ