• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ από τη ΔΕΗ.

Περιγραφή

ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η ΔΕΗ (Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων (ΔΕΛΜ) που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022 πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων. ΠΕ Μηχανολόγος ‐ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ένα (1) άτομο ΠΕ Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός – Πτυχιούχος Χημικός, ένα (1) άτομο ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου, δυο (2) άτομα ΔΕ Αναλυτής ‐ Προγραμματιστής, ένα (1) άτομο ΥΕ Κλητήρας, ένα (1) άτομο
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_dei_idoh_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ