• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ συνολικά διακοσίων τριάντα οκτώ (238) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΔΕΔΔΗΕ ), με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 πρόκειται να προσλάβει με σειρά προτεραιότητας διακόσια τριάντα οκτώ (238) συνολικά άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και ειδικότερα: Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, δεκαοκτώ (18) άτομα Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, τριάντα έξι (36) άτομα Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Ηλεκτροτεχνικοί δικτύων, εκατόν εννέα (109) άτομα, υπάλληλοι γραφείου, σαράντα (40) άτομα, σχεδιαστές, δέκα (10) άτομα, οδηγοί – μηχανοδηγοί – χειριστές, είκοσι πέντε (25) άτομα.
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_deddie_proslipsi_prosopikoy_orismenoy_hronoy_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ