• 213-2072300-2

Πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού ΣΟΧ από την Κοινωφελή Επιχείρηση Αμαρουσίου

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Αμαρουσίου με την προκήρυξη με αριθ. Πρωτ. 1587/06-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΘΛ465ΤΒΞ-12Ν), πρόκειται να προσλάβει συνολικά δέκα (10) άτομα για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023 έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ