• 213-2072300-2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΚΑΝΑ

Περιγραφή

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 632d83fb70128e28a8dfe8f9 στις 23/09/22 14:05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος Τηλ.: (+30) 213 2072385 Fax: (+30) 210 2415386 e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com Προς: Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «ΕΝΑ ΕΤΟΣ» Αποδέκτες προς Ενέργεια: 1) Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης Αποδέκτες προς Κοινοποίηση: 1) κ. Δήμαρχο Αχαρνών 2) κ . Αραμπαντζή Ευάγγελο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης ΘΕΜΑ:. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΚΑΝΑ. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) με την ΑΔΑ: 6ΛΕ34690ΩΡ-ΠΗΖ, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Γενικούς Ιατρούς, Ιατρούς Παθολόγους, Ιατρούς Ψυχιάτρους ή και με Ιατρούς κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας και Νοσηλευτές με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και ως ακολούθως: Αττική  Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ: Θέσεις (2)  Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: Θέσεις (5)  Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: θέσεις (2)
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon prosklisi_endiaferontos_okana_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ