• 213-2072300-2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗ.Φ.Α)

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1722/Β΄/2-8-2011).

Σκοπoί της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών είναι:

Η παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, μεριμνά για τη λειτουργία  των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη διαφώτιση και τη συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των αρμόδιων φορέων σχετικά με τα προβλήματα και της ανάγκες των ηλικιωμένων.
Η παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά της Προσχολικής Ηλικίας. Η ΔΗ.Φ.Α φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και την  ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των παιδιών, ώστε αυτά να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
Η εκπόνηση αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων, την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αντίστοιχα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αγγελική Ζαχαριάδη
Πολύκαρπος Παπαδόπουλος
Χρηστίνα Κατσανδρή
Λουίζα Κοσμίδου
Διονυσία Μπομπόνη
Νικόλαος Ξαγοράρης
Γεώργιος Πετάκος
Νικόλαος Δαμάσκος
Ιωάννης Αβραμίδης
Βασίλειος Λαζάρου
Μάσσιμος Τσαλούχος
Σοφία Δρόσου
Παναγιώτα Γιαννάκου
Μαρία Ντούρου
Κωνσταντίνος Βρεττός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Χρυσούλα  Δουρίδα                
Όλγα Παυλίδου                     
Θεόδωρος Συρινίδης
Ευάγγελος Αραμπατζής
Γεώργιος Σιδηρόπουλος
Μιχαήλ Τσορπατσίδης
Γεωργία Ευθυμιάδου Τουμανίδη
Γεώργιος- Αλέξανδρος Φωτιάδης
Περρής Ιωάννης
Άννα Φραγκάκη
Σοφία Τσιαπάρα
Ελένη Τσετσίλα
Γεώργιος Κοσμίδης
Μαρία Σαινίδη
 

Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 39, 13673, Αχαρνές
Τηλέφωνα: 210 2477900, 210 2406630
E-mail: npdd.11@gmail.com  | Web: www.difa.gr

 

 

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ