• 213-2072300-2

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΑΡΩΓΗ"

Το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ‘Αρωγή’ του Δήμου Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμόν  630/13-07-2000 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ25/Α’/6-2-2003).

Σκοπός του Κέντρου ‘Αρωγή’ είναι η μέριμνα των ανάπηρων παιδιών, και ειδικότερα  η πρόληψη και θεραπεία της παιδικής αναπηρίας και η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και κοινωνικής συμπαράστασης για τη θεραπεία, αγωγή, εκπαίδευση και κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.Παράλληλα,φροντίζει για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους και ερευνά για τη βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης και την εκπαίδευση του προσωπικού σε ειδικότητες σχετιζόμενες με την περίθαλψη, την κοινωνική προσαρμογή και την αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πρόεδρος: Μαρία Μπούκη

ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών με την απόφαση 127/2019 (ΑΔΑ: 7ΧΣΒΩΨ8-16Υ) ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΡΩΓΗ) αποτελούμενο από τους κατωτέρω:

1. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τοπαλίδη Ευστάθιο ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Δημοτική Σύμβουλο κ.Κοσμίδου Λουϊζα.

2. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαλκίδη Παναγιώτη.

3. τον κ. Ντούρο Παναγιώτη (Δημότη) ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Παλιούρα Αντώνιο (Δημότη).

4. την κ. Καπετάνιου Φανή (Σύμβουλο Τοπικής Ενότητας Αχαρνών) ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Βεντούρη Ιωάννη (Σύμβουλο Τοπικής Ενότητας Αχαρνών).

5. την κ. Παναγοπούλου Θεοδώρα (δημότισσα) ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την κ. Γκασούκα Ευαγγελία (δημότισσα).

6. την κ. Χατζηπέτρου Ευδοκία (δημότισσα) ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την κ. Λιόλιου Μαρία (δημότισσα).

7. την κ. Έλλιοτ Ευαγγελία – Σοφία (Εκπρόσωπο Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας ΑΡΩΓΗ) – ex officio – ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κ. Κυριακοπούλου Γεωργία (Εκπρόσωπο Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας ΑΡΩΓΗ).

8. την κ. Πορτοκάλη Ευαγγελία (Εκπρόσωπο Γονέων & Κηδεμόνων) -ex officio- με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Μπαντέ Θωμά (Εκπρόσωπο Γονέων & Κηδεμόνων).Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αρωγή» του Δήμου Αχαρνών: www.kameaxarnon.wordpress.com

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαταιών 23Α και Μπόσκιζας
Τ.Κ. : 13673. Αχαρνές
Τηλέφωνο: 2102404443-4
E-mail: kdap.arogi@gmail.com | Web: www.kentroamea.gr/

 

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ