• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Περιγραφή

Απόφαση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή ενός (1) υποψηφίου σε θέση καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών, της με αρ. πρωτ. 81947/03-08-2023 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν εξήντα εννέα (169) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αχαρνών, έπειτα από την απόλυτη ισοβαθμία των επόμενων υποψηφίων (175η και 176η θέση) του με αρ. πρωτ. 88961/01-09-2023 τελικού πίνακα επιτυχόντων – προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης.
Παρατηρήσεις

Η δημόσια κλήρωση θα διεξαχθεί στο 2ο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αχαρνών (επί της οδού Αθαν. Μπόσδα) στις 03/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , στο γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Δημήτριου Κωφού του Γρηγορίου στο Ισόγειο.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ