• 213-2072300-2

Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στους Αμπελόκηπους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής, με τη με αριθ.1/2022 προκήρυξη του (ΑΔΑ:6Ν31ΟΞΧ1-ΨΑΣ) πρόκειται να προσλάβει επικουρικό προσωπικό, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, δυο (2) άτομα ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, έντεκα (11) άτομα ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, επτά (7) άτομα ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, δέκα (10) άτομα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, έξι (6) άτομα Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_kkppa_soh_dodekamina_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ