• 213-2072300-2

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Ταμιών & Υπαλλήλων / Έκδοσης Εισιτηρίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης

Περιγραφή

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , με την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΟΗ469ΗΤΟ – ΧΟΕ) πρόκειται να προσλάβει εποχικό προσωπικό, συνολικά δώδεκα (12) άτομα, κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) με ειδικότητα ΤΕ Ταμίες και υπαλλήλους έκδοσης εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες),για την κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 07 Μαρτίου 2022.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ