• 213-2072300-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Α.Γ.Μ.Ε ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕ

Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), Ν.Π.Δ.∆. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) µε συνολικά έντεκα (11) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Τ.Κ.13677, στο πλαίσιο υλοποίησης ενταγμένων έργων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (2023). ,συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως και τη λήξη της υλοποίησης των Επιχειρησιακών 1 2 Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (2023)

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ