• 213-2072300-2

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης_6ΡΕ1ΩΨ8-Θ6Ι

Περιγραφή

Για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αχαρνών, με αρ. πρωτ. 17815/25.2.2022 (ΑΔΑ: 6ΨΖΠΩΨ8-ΞΝΗ), σύμφωνα με τα Πρακτικά Ι & ΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 173/28.2.2022 και αρ. πρωτ. 22319/9.3.2022 (ΑΔΑ: 9ΔΚΞΩΨ8-Κ95) Απόφαση Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ