• 213-2072300-2

"ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΔΔ)"

"Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α)"

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1722/Β΄/2-8-2011).

Σκοπoί της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών είναι:

Η παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, μεριμνά για τη λειτουργία  των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη διαφώτιση και τη συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των αρμόδιων φορέων σχετικά με τα προβλήματα και της ανάγκες των ηλικιωμένων.
Η παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά της Προσχολικής Ηλικίας. Η ΔΗ.Φ.Α φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και την  ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των παιδιών, ώστε αυτά να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
Η εκπόνηση αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων, την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αντίστοιχα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Αγγελική Ζαχαριάδη
 • Πολύκαρπος Παπαδόπουλος
 • Χρηστίνα Κατσανδρή
 • Λουίζα Κοσμίδου
 • Διονυσία Μπομπόνη
 • Νικόλαος Ξαγοράρης
 • Γεώργιος Πετάκος
 • Νικόλαος Δαμάσκος
 • Ιωάννης Αβραμίδης
 • Βασίλειος Λαζάρου
 • Μάσσιμος Τσαλούχος
 • Σοφία Δρόσου
 • Παναγιώτα Γιαννάκου
 • Μαρία Ντούρου
 • Κωνσταντίνος Βρεττός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Χρυσούλα  Δουρίδα                
 • Όλγα Παυλίδου                     
 • Θεόδωρος Συρινίδης
 • Ευάγγελος Αραμπατζής
 • Γεώργιος Σιδηρόπουλος
 • Μιχαήλ Τσορπατσίδης
 • Γεωργία Ευθυμιάδου Τουμανίδη
 • Γεώργιος- Αλέξανδρος Φωτιάδης
 • Περρής Ιωάννης
 • Άννα Φραγκάκη
 • Σοφία Τσιαπάρα
 • Ελένη Τσετσίλα
 • Γεώργιος Κοσμίδης
 • Μαρία Σαινίδη
   

Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 39, 13673, Αχαρνές
Τηλέφωνα: 210 2477900, 210 2406630
E-mail: npdd.11@gmail.com  | Web: www.difa.gr

 

"Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών 'Αρωγή'"

Το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ‘Αρωγή’ του Δήμου Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμόν  630/13-07-2000 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ25/Α’/6-2-2003).

Σκοπός του Κέντρου ‘Αρωγή’ είναι η μέριμνα των ανάπηρων παιδιών, και ειδικότερα  η πρόληψη και θεραπεία της παιδικής αναπηρίας και η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και κοινωνικής συμπαράστασης για τη θεραπεία, αγωγή, εκπαίδευση και κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.Παράλληλα,φροντίζει για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους και ερευνά για τη βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης και την εκπαίδευση του προσωπικού σε ειδικότητες σχετιζόμενες με την περίθαλψη, την κοινωνική προσαρμογή και την αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πρόεδρος: Μαρία Μπούκη

ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών με την απόφαση 127/2019 (ΑΔΑ: 7ΧΣΒΩΨ8-16Υ) ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΡΩΓΗ) αποτελούμενο από τους κατωτέρω:

1. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τοπαλίδη Ευστάθιο ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Δημοτική Σύμβουλο κ.Κοσμίδου Λουϊζα.

2. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαλκίδη Παναγιώτη.

3. τον κ. Ντούρο Παναγιώτη (Δημότη) ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Παλιούρα Αντώνιο (Δημότη).

4. την κ. Καπετάνιου Φανή (Σύμβουλο Τοπικής Ενότητας Αχαρνών) ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Βεντούρη Ιωάννη (Σύμβουλο Τοπικής Ενότητας Αχαρνών).

5. την κ. Παναγοπούλου Θεοδώρα (δημότισσα) ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την κ. Γκασούκα Ευαγγελία (δημότισσα).

6. την κ. Χατζηπέτρου Ευδοκία (δημότισσα) ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την κ. Λιόλιου Μαρία (δημότισσα).

7. την κ. Έλλιοτ Ευαγγελία – Σοφία (Εκπρόσωπο Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας ΑΡΩΓΗ) – ex officio – ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κ. Κυριακοπούλου Γεωργία (Εκπρόσωπο Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας ΑΡΩΓΗ).

8. την κ. Πορτοκάλη Ευαγγελία (Εκπρόσωπο Γονέων & Κηδεμόνων) -ex officio- με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Μπαντέ Θωμά (Εκπρόσωπο Γονέων & Κηδεμόνων).

 
Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αρωγή» του Δήμου Αχαρνών: www.kameaxarnon.wordpress.com

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαταιών 23Α και Μπόσκιζας
Τ.Κ. : 13673. Αχαρνές
Τηλέφωνο: 2102404443-4
E-mail: kdap.arogi@gmail.com

 

"Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων (Π.Κ.Θ)"

Το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ιδρύθηκε το 1986 (ΦΕΚ 730/Β’/29-10-1986) ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου της τότε Κοινότητας Θρακομακεδόνων. Το καταστατικό του τροποποιήθηκε το 2007 (ΦΕΚ 1936/Β’/28-09-2007) σε «Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» του Δήμου Θρακομακεδόνων και κατόπιν βάσει της υπ’αριθμ. 50/22-02-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1765/Β’/05-08-2011) διατηρήθηκε ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αχαρνών.
Σκοπός του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων είναι η πνευματική εξύψωση και ψυχαγωγία των κατοίκων, καθώς και η προβολή, μελέτη και εκτέλεση παντός προγράμματος που μπορεί να συμβάλλει στην εκπολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων.

Τακτικά Μέλη:

 • Βρεττός Σπυρίδων (Δήμαρχος-Πρόεδρος)
 • Βρεττός Μιχάλης
 • Κανελλόπουλος Πέτρος
 • Βαρελά Αικατερίνη
 • Καρράς Δημήτρης
 • Αβραμίδη Δέσποινα
 • Σαΐτης Νικόλαος
 • Παπαθεοδώρου Βασιλική
 • Θεοδωροπούλου Ουρανία
 • Φωτιάδης Γιώργος
 • Οικονόμου Ευθύμιος
 • Παγώνας Σπυρίδωνας
 • Παππά Αλεξάνδρα
 • Αγγελοπούλου Σταματίνα
 • Χρηστάκος Χρήστος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Αραμπαντζής Άγγελος
 • Χαλιάσου Ειρήνη
 • Ζαφειροπούλου Μελίνα
 • Βούρου Αικατερίνη
 • Τσαπάρας Παναγιώτης
 • Λύρα Μαρκέλλα
 • Καλλιδώνης Γεώργιος
 • Χρυσοβέργη Λίνα
 • Κόνταρης Χρύσανθος
 • Χαλκίδης Παναγιώτης
 • Στριφτού Βιολέτα
 • Κρημνανιώτη Μαρία
 • Τσούτη Ευτέρπη
 • Παπαδόγιαννη Κωνσταντίνα

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλατεία Αριστοτέλους, Θρακομακεδόνες
Τ.Κ. : 13676, Θρακομακεδόνες
Τηλέφωνο: 2132140320
Email: pnevmatikokentro@yahoo.gr

 

"Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών"

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και  έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 66/28-2-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1416/Β’/16-06-2011).

Σκοπός της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορφανίδης Χαράλαμπος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννης Περρής
ΜΕΛΗ:
Πολυμενέας Θεόδωρος
Περρής Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Γεώργιος
Χατζηπέτρου Ελπίδα
Λιόλιου Μαρία
Γκαγκαράκη Αικατερίνη
Καμπόλης Δηήτριος
Κουτσομπέλης Δημήτριος
Καρυδάκης Κωνσταντίνος
Γκέρτσου Ελένη
Λιόντου Ευφροσύνη
Καλτσούδης Κωνσταντίνος
Τριαματάκη Στυλιανή
Μότσια Ελένη
 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Φιλαδελφείας και Μπόσδα 87
Τ.Κ. : 13671 Αχαρνές
Τηλέφωνο: 2132072509
Email: sxol.epit.1@gmail.com

"Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών"

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και  έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 67/28-2-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1416/Β’/16-06-2011).

Σκοπός της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωργία Ευθυμιάδου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Καλάργαλης Ιωάννης
ΜΕΛΗ:
Τσαγκάρης Μιχάλης
Παλιούρας Αντώνιος
Τσατσούλης Δημήτριος
Ζυγούρη Ελένη
Σαββίδης Κωνσταντίνος
Ζεϊτινίδου Μελίνα
Φραγκάκη Aννα
Παπακώτσης Κωνσταντίνος
Ευθυμιάδου – Τουμανίδου Γεωργία
Βυθοπούλου Ελένη
Πολυδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Τσελαρίδου Ανατολή
Πεδιαδίτης Στέργιος
 
Επικοινωνία

Διεύθυνση: Φιλαδελφείας και Μπόσδα 87
Τ.Κ. : 13671 Αχαρνές
Τηλέφωνο: 2132072470
Email: sxol.epit.2@gmail.com

"Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α)"

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών ΔΗΚΕΑ ­­­­­είναι ένας οργανισμός που αποσκοπεί να δημιουργήσει δράσεις και υπηρεσίες  κοινωφελούς χαρακτήρα. Ειδικεύεται στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ασχολείται με θέματα οργάνωσης της δημοτικής συγκοινωνίας και με την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.  Ορισμένες μόνο από τις δράσεις τις είναι η πραγμάτωση θεατρικών παραστάσεων, η οργάνωση της ετήσιας πολιτισμικής διοργάνωσης, η ετήσια έκθεση εικαστικών, ημερίδων, συναυλιών κ.α.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΚΕΑ

Πρόεδρος
Νίκας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος
Σπύρος Κατσούρος

Τακτικά Μέλη

 • Κατσανδρή Χριστίνα
 • Αραμπαντζής Ευάγγελος
 • Βρεττός Επαμεινώνδας
 • Παπακώτσης Κωνσταντίνος
 • Λαζάρου Καλομοίρα
 • Λαζάρου Βασίλειος
 • Τσατσούλης Δημήτρης
 • Ναυροζίδου Μαρία
 • Αλεξάνδρα Παππά

Αναπληρωματικά  Μέλη

 • Κοσμίδου Λουϊζα
 • Πέκος Χαράλαμπος
 • Δαμάσκος Νικόλαος
 • Παυλίδου Όλγα
 • Αβραμίδης Ιωάννης
 • Πουραϊμη Δήμητρα
 • Φωτιάδη Χρυσούλα
 • Δαμιανός Σταμάτης
 • Αμπαρτζάκης Αντώνιος
 • Λιόλιου Μαρία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Βαρελά & Θερμοπυλών 3 (Παλαιά ΔΕΗ) 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2102400850-860

 

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ