Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Le Musee Folklorique


L'organisation du Musée Folklorique d?Acharnes a débutée en 1977 par l'Association d'Alpinisme Grecque d?Acharnes, tandis que depuis 1982 le musée est géré par la Société Historique et Folklorique d?Acharnes.

Plus

Le Musee Archeologique d'Acharnes


La création du Musée Archéologique d?Acharnes préoccupait les habitants d?Archarnes pour des nombreuses années. De 1982 à 1999, une petite collection archéologique était située au rez-de-chaussée du Musée Ethnographique Acharnes qui se trouve à la place centrale.

Plus

La Tombe VouteePlus

Le Parc National du Mont Parnasse


Le Parc National du Mont Parnasse, d?une étendue de 38.000 hectares, a été créé en 1961 et jusque à son incendie récent était le poumon de l'Attiki. Sa flore impressionnante et riche avec plus de 1000 espèces de plantes, représentait le 1/7 de la totalité des espèces de la flore grecque.

Plus

Notre ville en chiffres


Selon les résultats des recensements généraux de la population en 2001 et 1991, la population de la municipalité d?Acharnes était respectivement de 75.341 et 61.352 habitants.

Plus

Une promenade en ville


La municipalité Acharnes ayant une superficie d?environ 150.000 hectares est la plus grande municipalité du pays. Les arrondissements inclus au plan territorial atteignent les 13.759 hectares tandis que 8.000 hectares se trouvent en processus d?inclusion.

Plus

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Navigateurs pris en charge
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Acharnes Portal. Exécution Uni.systems S.A. Conception Cyberce S.A.