" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Blood bank

The Blood Bank functions since 1997 and has more than 200 members in their majority employees and citizens of Acharnes. In collaboration with the Centre of Blood Donation of “Amalia Fleming” Hospital realizes two blood donations per year, every spring and autumn and with the collected  blood contributes to the emergency cases when there is immediate need.   

The blood donation lasts only five minutes, is completely painless and gives to the blood-donor the right to receive blood in an hour of personal or family need. 

Information:
Social Service of Municipality of Acharnes,
Town Hall – 87 Filadelfias & Bosda str
Tel.: 2102415433

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +