" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Programme of preventive medicine

Aiming at the promotion of health of our citizens and the information on prompt prevention and diagnosis of diseases are held meetings for medical subjects.

It is about subjects which cover a wide spectrum of choices and the information takes place from specialised scientists

For the year 2009 were realised meetings for the following medical subjects:

  • The laparoscopic surgery in our days
  • Diseases of thyroid: Benign & Malignant
  • Technology in the area of health: lasers in ophthalmology & stem cells
  • Children accidents at home
  • Smoking: addiction & repercussions  
  • Protect the health of your bones
  • Ensure the smooth operation of the digestive system
  • Obesity and nutrition
  • Hypertension and way of life 
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +