" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Centre of support – Information of social frail groups

Basic institution of realization of MunicipalityΆs programmes of social policy is the Centre of Support – Information of Social Frail Groups. The Centre nowadays constitutes a well organised and modern Centre which provides Social services suitably adapted in order to correspond to the demands of modern society. The services of Centre are provided completely free of charge to all citizens of Acharnes Municipality.

The CentreΆs range of activities constitutes an important factor for its success towards citizens. It is found next to parent, school, child and to all social groups which need special attention and care aiming at their smooth integration into the wider social total. 

In the Centre are in operation the following departments: 

SOCIAL INTERVENTION AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT


 • Individual Advisory for all ages.
 • Group Advisory for parents, teachers as well as for special demographic groups.
 • Reticulation with community.

SPEECH THERAPY


The centre provides speech therapy to children with:

 • Phonological deficiency
 • Evolutionary Disturbance of Articulation
 • Disturbance of Speech Flow (stutter)

LEGAL SUPPORT


Information and Advisory on issues:

 • Family
 • Labour
 • Housing Loan
 • Greeks of Abroad – Repatriated
 • Urban and Municipal Status
 • Delinquency

For more information

Centre of Support – Information of Social Frail Groups
2 Square of Agios Nikolaos (Old Town Hall)
Acharnes – P.C. 136 71
Tel.: 210 - 2445778 / 2403182
FAX: 210 - 2403182
E-Mail: kypeko@in.gr
www.kypeko.gr

 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +