" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Office of promotion in employment

The operation of Office of Promotion in Employment is included in the frames of Social Policy of Municipality of Acharnes with the citizen as an epicentre. 

Its aim is the raising of professional exclusion and the ensuring of equal access opportunities for all in the job market.

It is addressed to:

 • Long-lasting unemployed people
 • New unemployed people
 • Subsidized unemployed people
 • Unemployed people who belong to socially frail groups 

Are provided:

 • Individualised approach of served person
 • Advisory for work search
 • Wording of Curriculum Vitae
 • Preparation for interview with the employer
 • Information and interconnection with the services of ORGANIZATION OF MAN POWER OCCUPATION (OAED)
 • Connection of unemployed people with collaborating enterprises
 • Information about the process of recognition and equivalence of study titles of abroad.
 • Information about proclamations for posts in the Public and Wider Public Sector
 • Advisory for improvement of basic qualifications of education.

Address of Social Policy

87 Filadelfias & Bosda str, Acharnes
Tel.: 2132072543-482
Fax: 2102415483
Email: anergos@acharnes.gr
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +