" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Department of Collection of Bulk Objects

Address of Cleanness: Isidorou Bus Station
Telephone number: 210 2415300
Collection Department:  210 2404429   

In the Direction of Cleanness of Municipality of Acharnes a service is in operation for the collection of bulk objects. The regulation of cleanness provides what kind of bulk objects the Municipality should collect. Debris and product of demolitions and renovations are not included in these.

Citizens are obliged to manage themselves the bulk objects according to the Cleanness Regulation of the Municipality.  

Nevertheless, the Municipality receives without cost the bulky objects, as long as the citizens telephone in the number 210 2404429.

Consequently, the deposition of bulky objects in the streets, parks or anywhere else (Loutro, Avliza, Ag. Sotira, Parnitha Mountain, streams, etc) without informing the Service is a criminal energy. 

For individual bulk objects (for example a mattress, a sofa, etc) the collection takes place from workers.

For larger quantities of bulk objects the collection takes place with a machine (J.C.B.).
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +