" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

365 days of Collection

Address of Cleanness: Isidorou Bus Station
Telephone Number: 210 2415300
Collection Department:  210 2404429
 
Since 1998 the Cleanness Service collects the litter 356 days per year (Easter, Christmas, New YearΆs Eve, etc) and since 2002 with garbage trucks of new technology (natural gas).

The passing hours of garbage trucks are accurate and the garbage is put inside the bins of automated collection by the citizens themselves. 

As far as the collection of garbage from the approximately 32 garbage trucks is concerned, 60 % of it takes place in a part of city in the morning and the rest takes place in the night from 20:30 until the morning. Exception constitutes two garbage trucks which realise extra itineraries depending on the occasion.
 
Exception is also the garbage trucks which collect the garbage from the street markets.
 
MONDAY:Kokkinos Milos and Ag. Petrou str. 
TUESDAY: Meg. Schina str.
WEDNESDAY:Paleo Menidi and Olympic Village 
THURSDAY: Ag. Anna
FRIDAY:Neapoli and Goulioumes (municipal sports field)
SATURDAY:Ag. Mavra

The 3 water wagons of our Municipality are used for the civil protection, washing of Municipal areas, watering of flower beds and wherever the service needs.  
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +