" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Recycling and management of litter

Address of Cleanness: Isidorou Bus Station
Telephone number: 210 2415300
Collection Department:  210 2404429

Specifically only for the year of 2008 were realised 605 itineraries and were collected  
2.008 tones of paper – other package materials (paper, plastic, metal, glass bottles)

In 2007 was signed a contract of collaboration for the alternative management of municipal package waste between the Municipality of Acharnes and the Hellenic Recovery Recycling Corporation (He.R.R.Co.)

In the early 2008 started the operation of collection programme with two vehicles and 800 blue bins of automated collection in preselected spots

In 2009 one more vehicle and 300 blue bins were added in the programme.

This appears from the increase of recyclable material we are collecting based on the facts which have been recorded during the first semester of 2009 and are1.450 tones.


Where and how the collection is realised  


In the Preselected Collection Spots there are 900 blue bins in which the citizens put their recyclable materials on their own!

The rest of the bins are in factories, super markets, etc.
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +