" />
Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Sweeping (cleaning) of city

Address of Cleanness: Isidorou Bus Station
Telephone number: 210 2415300
Sweeping Department:  210 2404429

The Municipality of Acharnes is the biggest in extent not only of AtticaΆs basin but also of all over country as well as is one of the ten largest municipalities in population. 

Depending on the staff that the sector of street sweepers has, the sector covers: squares, central roads, shopping streets, schools, municipal services, banks, etc.
as well as the cleaning of nine street markets.

The sector of street sweepers is enhanced by 3 mechanical brooms of large scale and one small fro sweeping where the access of big broom whose shifts cover the entire 24 hours is impossible. 

They are also used for the washing of central roads, squares, street markets and where ever are necessary.
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +