Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Sports organization of Acharnes Municipality

CULTURE


The Enterprise of Public Benefit of Education and Culture of Acharnes Municipality develops remarkable cultural and educational actions while at the same time realises exhibitions and events of its departments where approximately 1.000 students study.

For more information: www.kepeda-acharnai.gr
Artistic Departments

THEATRICAL DEPARTMENT


The department of Theatrical Education was created in 1994 and functions up to today with groups of children's and adolescent. All these years have been given exceptional samples of work through nice theatrical performances in and outside the limits of Municipality. Aim of department is for young people and children to know the theatrical operation, to release their imagination and to bring into the surface their innate abilities.

 Communication
42 Salaminos & Liosion str., tel.: 210-2446286

PLASTIC/VISUAL ARTS


Visual Workshop “Christos Tsevas”

The Visual Workshop was founded in 1993 from the known folk painter Christos Tsevas and has his name. It includes departments of Painting and Religious Painting. In Painting are taught free drawing and colour while in Religious Painting is taught the technique of Byzantine Painting with preparation of wood and designing of picture. Also, a preparatory department for admission in the Faculty of Good Arts is in operation. The study is accompanied by educational excursions and exhibitions in museums and art galleries.

 Communication
42 Salaminos & Liosion str., tel.: 210-2446286

Sculpture – Wood Carving – Ceramics

The department of Sculpture functions for ten years now. The department of Wood Carving and Ceramics functions since 2005. With the taste, the imagination of teachers and students is given form in inanimate materials such as clay, plaster and wood. With materials from Mother Nature, students and teachers create masterpieces. During studies students are taught traditional techniques, attend seminars and often visit sculpture cases and museums.

Communication:
The department is in operation in the Old Town Hall (2 Square of Agios Nikolaos).   

DANCE

Ballet

The department was created in the decade of 1980. It has Children and Adolescent departments. In the classic ballet are developed discipline, muscular control, flexibility, grace and harmony.

Traditional Dances

The department functions since 1981 and its aims are the learning of traditional dances and the preservation and spread of cultural tradition of Greece and particularly of Acharnes. The dance group is presented in a lot of events of Municipality and has given performances in cities of Greece but also of the abroad. It has a wardrobe with dresses from various regions of Greece, (authentic or exact copies) and of course the Acharnian Traditional Bridal dress of “Grizas” which is made according to the traditional technique of needlecraft.

Modern Dances

In the department of Modern Dances are taught Latin, Rock, Oriental, Chasapiko (kind of Greek dance), Zeibekiko (kind of Greek dance also).  The department includes groups of children and teenagers.

Communication
42 Salaminos & Liosion str., tel.: 210-2446286


MUSIC

Municipal Musical Conservatoire

Musical studies in the Municipal Conservatoire contribute to the culture and development of technical and interpretative possibilities of instrumental and phonetic western music as well as Byzantine and Greek traditional music, in combination with the theoretical studies and research in the corresponding sectors. Are approximately included 50 special and general obligatory courses in units of eight to ten directions which are determined depending on the choice of artistic object of studies. The Conservatoire programs for each school year events and concert appearances with attendance of students.

Communication
25 Salaminos str., Acharnes 13674, tel.: 2102400005

Municipal Band

The Band of Acharnes Municipality was founded in 1967 and has 34 members.  With a high level of repertory, it takes part in anniversaries, festivals and social events. In the Band are taught wind and crust instruments free of charge.

Communication
47 P.Mela & Pagalou str., tel.: 210-2448530

Educational Programmes


The Vaulted Tomb of Acharnes

The educational programme “The Vaulted Tomb of Acharnes” has as aim the projection of the Mycenaean vaulted tomb that is found in the region of Kokkinos Milos. Objective is the sensitization of citizens, mainly of young people for the protection, preservation and projection of cultural heritage of their place.

In order the objectives of programme to be achieved, the activities are organised in three stages: inside classroom before the visit in the archaeological space, during the visit and after it. 

In the day of visit in the area of educational programmes the students have the possibility for three hours of knowing the Mycenaean Era to which belongs the vaulted tomb with the use of supervisory material, such as educational tables, slides of ancient discoveries and projection of video film “Mycenaean Culture” of Educational Television. With the dialectic method and their active participation the children discover, observe, judge. For the pupils of Primary school, the programme includes team games of knowledge and observation.

After a short break follows a dramatization from all students (theatrical improvisation) that as relatives and friends of dead sovereign represent the funeral, the lamentation, the funeral supper and the use of dromos of grave from the geometric to classic years.

The programme is completed with the tour in the monument by the instructors with emphasis in the excavation of monument, the way of its construction, the use of vault as burial in the Mycenaean years and the use of dromos as an area of adoration of dead heroes from geometric to classic era.

For Kindergartens the programme takes place through dramatized fairytale, game and puppet show.

Useful information
The educational material which is given is the new edition of Enterprise of public Benefit of Culture and Education of Acharnes Municipality “Like a fairytale, The song of lyre”.

Working Days: Tuesday, Thursday, Friday
Maximum number of students who participate: 30-35
Suggested classes: 4th Grade of Primary School, 1st Grade of High School
Area of programme: Archaeological department, (205 Filadelfias str.), Archaeological area, Telephone number 2102321470
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.