Δήμος Αχαρνών Δήμος Αχαρνών / Municipality of Acharnes
  «… αφίκοντο ες Αχαρνάς χώρον μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων» (Θουκυδίδης Βιβλίο Β19)
Ελληνικά | English

Municipal Library

The Municipal Library of Acharnes Municipality began its operation in 1999 as a library of Cultural Centre of Kokkinos Milos. With the constitution of archaeological department it was included in this as an integral part of its.

The organisation of library took place according to the standards of modern municipal - popular libraries, based on the international library science system of classification (DEWEY) and taking into consideration the demographic constitution of regionΆs residents, the groups to which is addressed, their age and the intellectual needs that would serve.

Its material is registered in lists with the electronic system ABEKT 4 of National Institution of Researches and amounts more from 7.200 titles which emanate from buying and donations of institutions and citizens. Specifically, the material covers a wide field of cognitive objects such as encyclopaedias, dictionaries, scientific and literary books of Greek and foreign writers, magazines as well as audiovisual material.

The library also functions as a lending one, it has already 240 active members, giving to users the possibility of lending 2 literary books for 15 days on condition to be a member. The lending to schools takes place by the director or the teacher of class.

The multi-purpose area of Library is accommodated in the same space with the department of archaeology and historical research, it allocates a children's department, a reading room and room of projections and offers many occasions of creative occupation, entertainment, reflection and aesthetic culture through various events, such as book presentations, exhibitions, educational programmes and special evenings.

Communication
ARCHEOLOGICAL DEPARTMENT-LIBRARY
Working Hours: Wednesday: 16:00-19:00, Monday - Friday: 8:00-14:30
Address: 205 Filadelfias str. – Kokkinos Milos
P.C.13671
Telephone: 210 2321470
Email: libraryacharnes@gmail.com

Essential supporting documents in order someone to become a member:
 In order to become a member in the Municipal Library of Acharnes you need to bring:
1. A Photocopy of Police Identity Card
2. A Photocopy of a recent phone bill (not of a mobile telephone bill).
For more information: www.kepeda-acharnai.gr
 

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καρά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%
Supported Browsers
Internet Explorer 7 +
Mozilla Firefox 3.0 +
Google Chrome 4 +
Opera 10 +

©2009 Διαδικτυακή Πύλη Αχαρνών. Υλοποίηση Uni.systems S.A. Σχεδιασμός Cyberce S.A.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.